przepraszam wszystkich miłośników gór, ale serwis czasowo zawiesza swoje funkcjonowanie;
mam nadzieję, że w niedługim czasie, może już z początkiem nowego roku, uda się nam powrócić;

                                                                                                 w.n.