Colac w masywie Marmolady
‹widok od zachodu, w głębi od lewej: Ombretta i Sasso Vernale›