Monte Agner w masywie Pale di San Martino
‹widok od wschodu na najwyższą ścianę, wprost nad Valle di San Lucano›