Cimerlo i Sass Maor w masywie Pale di San Martino
‹od lewej: Cimerlo na południowym skraju masywu oraz skalna kolumna Sass Maor›