z wierzchołka Torre di Toblin
panorama na południe
Tre Cime di Lavaredo
szczyty na wschód od Tre Cime 〈po lewej stronie panoramy〉