z wierzchołka Torre di Toblin
krajobraz na południe, nazwy szczytów w opisie 〈 tutaj 〉