Latemar
główna grań Latemaru
‹widok od północnego-zachodu›