Civetta  -  Pelmo
Pelmo ‹w głębi po lewej stronie›   -   Civetta
‹widok od zachodu z rejonu Passo Valles›