Setsas
Setsas ‹najwyższy szczyt po lewej stronie› i Pico Setsas ‹poniżej w lewo› oraz długa grań Le Pale de Gerda ‹od szczytu w prawo›
‹panorama od południowego-wschodu›