Fanes, Tofane
południowa część masywu Fanes ‹po lewej›   -   potężna Tofana de Rozes ‹po prawej›
‹panorama od południa›