Averau - Fanes - Tofane - Cinque Torri
wierzchołek Averau ‹blisko po lewej›   -   masyw Fanes   -   Tofane   -   skałki Cinque Torri ‹w pobliżu po prawej›
‹panorama od południa z wierzchołka Nuvolau›