Pale di San Martino
południowy skraj masywu, nad doliną Canali
‹widok od południa›