Marmolada
masyw Marmolady od wierzchołka głównego Punta Penia ‹po lewej›   -   po małą grupę Valacia ‹na prawym skraju›
‹widok od zachodu w wierzchołka Colaca, nazwy głównych szczytów w opisie Via ferrata dei Finanzieri›