Lessini
Gruppo della Carega na północy masywu Lessini w Małych Dolomitach
‹panorama od północy, po lewej Passo Campogrosso›