Marmolada
Antelao oraz Pelmo ‹daleko po lewej›  -  Marmolada ‹po prawej›
‹widok od zachodu›