Sella
panorama masywu późnym letnim popołudniem
‹widok od zachodu›