Pale di San Martino
krajobraz na płaskowyżu,
〈szczegóły w opisie: tutaj