Cimon della Pala
szczegóły w opisie wycieczki - tutaj;